поканени сте да участвате в научно изследване.

 

за да отговорите на въпросите, ще ви трябват десет минути.

 

но първо - 

Преди да решите дали да участвате, моля прочетете информацията за нашето изследване - какви са целите му и какво включва.

Ако имате въпроси или искате да получите допълнителна информация, свържете се с нас.


за какво се отнася проучването?

Темата на този проект е пътуването до работа на хората, които работят в ХоРеКа сектора - хотели, ресторанти и други заведения. Голяма част от наетите в сектора започват работа много рано или приключват късно; работят на смени или срещат други трудности в пътуването до и от работа. За тях пътуването е неизбежно свързано с неудобства, високи разходи и/или вреди за здравето и околната среда. Това води до трудности както за персонала, така и за работодателя.

Това проучване протича от февруари 2017г. до януари 2019г. в София и Брюксел.

 

Какво включва участието в проучването?

 

Какво ще получа за участието си?

 

Какво ще се случи с данните ми?


Участието е напълно доброволно. Ако се съгласите да участвате, можете да прекратите участието си по всяко време или да оттеглите данните си преди декември 2018г без да изтъквате причина за това.

Ще бъдете поканени да попълните една от двете електронни анкети - за персонал или за обственици/управители. 

Ако сте съгласни, ще Ви поканим на индивидуално и конфиденциално интервю, за да разкажете за пътуването си до работа в повече подробности.


Ако сте служител в хотел, ресторант или друго заведение и участвате в индивидуално интервю, ще получите магазинен ваучер като благодарност за отделеното време.

Всички участвали в проучването могат да получат докладите, които ще публикуваме. Информацията в тези доклади е напълно анонимна. Можете да получите копие както от научните публикации, така и от резюмето за широка публика, което ще бъде публикувано на български, английски, френски и холандски.


Участието в това проучване е анонимно и конфиденциално. Всяка информация, която идентифицира вас, работното ви място, и/или може да бъде свързана с конкретни събития и хора, ще бъде премахната от анализа.

Информацията, събрана в рамките на проучването, ще бъде съхранявана на защитен сървър, собственост на Vrije Universiteit Brussel. Личните данни се отделят веднага от данните, които са част от анализа, и се съхраняват в отделен сектор на сървъра на нашия университет.

Това проучване е одобрено от етическата комисия на Vrije Universiteit Brussel. За повече информация, включително как да се свържете с представители на комисията, посетете http://www.vub.ac.be/onderzoek/beleid/ethische-commissie

Имате въпроси? Свържете се с ръководителя на проекта на anna.plyushteva@vub.be преди да решите дали да попълните анкетата.